Back to top.
Talumpati ni B Onglengco

   Magandang umaga mga guro, mga magulang, mga bisita, at higit sa lahat, mga mahal kong kamagaral. 4 na taon na ang nakalipas bago ang unang tapak natin sa mataas na paaralan ng Ateneo de Manila. 4 na taon na ang nakalipas nang magsimula ang mahirap nating paglalakbay sa malubak na daanan ng ating buhay. Alam kong hindi naging madali ito sa ating lahat sapagkat marami tayong dinaanang problema na naghubog sa ating karakter bilang isang indibidwal at bilang isang atenista. Ngunit ang masasabi ko lang, tapos na. tapos na SA NGAYON. Nararapat lang na umakyat tayo sa entablado upang parangalan para sa lahat ng dugo at pawis na ibinigay natin. Subalit, hindi pa nagtatapos ang paglalakbay. ang mataas na paaralan ay isang maikling daanan lamang sa napakahabang daanang hindi pa natin nalalakbay. Kaya naman nating lahat mga atenista. wag lang susuko kahit gaano kahirap na.

03.08.11 0
Talumpati ni JM Alcaneses

Fr. R.B. Hizon, Fr. Nebres, Mr. Bilog, Mr. Santos, mga guro, magulang, at aking mga kapwa kamag-aral, magandang gabi po sa inying lahat. Narito po ako ngayon upang ipahayag ang aking pinakanatutunan sa buong pananatili ko rito sa Mataas na Paaralan ng Ateneo. Maliban sa itinuturo sa ating mga 5C’s, ang pinakanatutunan ko sa Ateneo ay ang maging pasesnsyoso. Higi na nakatulong ang pagkakaroon ng pasensya, lalo na sa mga paggawa ng mga takdang aralin, pag-aaral sa mga mahahabang pagsusulit at sa pag-eensayo para sa mga proyekto o mga palabas na naatasan sa atin. Sa una ay maiisip natin na mas mahalaga pa ang kagalingan sa mga akademiko o kagalingan sa mga palakasan kaysa sa pagkakaroon ng pasensya sa buhay. Pero hindi lang natin alam, ang pagkakaroon ng pasensya ang siyang dahilan ng ating pagiging magaling sa akademiko at mga palakasan. Makatutulong pa lalo and pagkakaroon ng pasensya sa ating pagyapak sa sari-sarili nating kolehiyo. Magagamit natin ang pasensya natin sa pag-aaral ng mabuti at pagiintindi sa ating mga propesor. Kailangan natin ito lalo na dahil mahaba at mahirap ang ating paglalakbay sa kolehiyo. Ito ang natutunan ko sa Ateneo, ang maging pasensyoso upang makamit ang ating sari-sariling pangarap. Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. 

02.22.11 0
Talumpati ni Kutch Alfonso

   Magandang araw mga administrador, mga kamag-aral at mga magulang, ngayon nagtitipon tayo rito upang masaksihan ang pagtatapos nang ateneo highschool batch 2011. Ito ang huling araw na pagtitipon nang mga kamag-aral sa batch. Ngunit hindi ito ang katapusan kasi marahil marami pang reunion ang magaganap. Napakasaya ko na matatapos ko rin ang mataas na paaralan ngunit malungkot din kasi magkakahiwalay na kami nang mga kamag-aral ko. Gusto ko lang sabihin na mag ingat kayo lahat at sana’y lagging manatiling masaya at matagumpay sa buhay.

02.22.11 0
Talumpati ni Alvin Alobba

Magandang umaga sa inyong lahat lalong-lalo na sa aking mga kamag-aral, mga guro, at lahat ng administrasion ng Ateneo na nandito ngayon. At higit sa lahat magandang umaga sa ating mga magulang na nandito nanaman para suportahan tayo sa ating pagtatapos sa adting sekondarya sa AHS. Nandito ako ngayon sa inyong harapan dahil ginawad sa akin ang pagiging balediktoryan, pero hindi ibig sabihin nito ay ako na ang pinakamasipag at pinakamatalino sa paaralan. Marami sa atin o karamihan sa atin, hindi man natin aminin, ay nahirapan sa apat na taon natin dito sa AHS. Marami sa atin ay nag sunog ng kilay para lamang makapag-aral sa isang pagsusulit o kaya naman ay para pagpuyatan ang mga proyekto. Ang mga natutuhan ko sa mga aking napagdaanan sa pagiging estudyante dito sa AHS ay kailangan lamang ng pagpupursigi, tiyaga, oras, pasensya, at mga kaibigan dahil dito ay makikita mo na may dahilan kang ipagpatuloy araw-araw ang iyong mga ginagawa para sa eskwela. Alam kong hindi lahat ay makakapag-aral sa isang parehong paaralan, pero dapat kung saan man tayo mapunta o makarating ay hindi mawawala sa atin ang mga natutunan nating mga asal dito sa AHS. Hindi rin sana tayo makalimot sa ating mga pinagmulan at kung kanino natin inaalay ang lahat ng ginagawa natin, sa Diyos. Maraming salamat at mabuhay batch 2011. 

02.22.11 0
Talumpati ni Matt Bautista

   Magandang umaga mga magulang, guro, Padre Hizon, at higit sa lahat mga kamag- aral. Iniimbita ko ang lahat ng mga aakyat sa entablado ngayong araw na tumingin ng mabuti sa iyong paligid. Mulat ba kayo sa nangyayari ngayon? Kapanipaniwala bang apat na taon ang nakalipas? `Di ba’t unang taon lang tayo kahapon? Kay bilis naman ng daloy ng oras. Natatandaan ko pa noong unang taon ako, ang sabi satin ni Padre Hizon sa unang school wide mass, “Non habemus tempus,” na nangangahulugang wala tayong oras. At lalo na sa mga oras tulad ngayon na nararanasan natin ang malungkot na katotohanan na ito. Ngunit hindi naman ito lahat kalungkutan. Sapagkat ang lahat ng katapusan ay nagbibigay lamang ng panibagong simula. Sa kolehiyo, magkakaroon kayo ng mga bagong kaibigan, panibagong kaklase, panibagong mga guro, kung tutuusin, panibagong buhay. Pero siguradong sigurado ako na ang buhay Atenista dito sa mataas na paaralan ay isa sa mga pinaka hindi makalilimutang karanasan kung hindi ang pinaka.

02.22.11 0
Pagtatapos ng Simula ni Chris Cabello

   Aming presidente Padre Nebres, aming punong-guro Padre RB, mga administrador, mga minamahal naming guro at mga magulang, at mga kapwa kong magsisipagtapos, magandang gabi at salamat. Salamat para sa pagkakataong ito upang makapagtalumpati sa harap ninyo ngayon. Salamat sa mga kapwa ko mag-aaral, una sa lahat, para sa mga alaalang babaunin ko habambuhay; mula sa mga raw-araw na pagsasama natin sa loob ng silid-aralan, hanggang sa mga kwentuhan, tawanan at tugtugan natin tuwing meryenda at tanghalian, at kahit sa mga panahon na inabot tayo ng amdaling-araw para lang makatapos ng proyekto o magsunog ng kilay para sa mga sabaw na mahahabang pagsusulit o kwis, salamat para sa lahat. Kung hihingan ako ng dalawang natutuhan ko sa apat na taong pananatili ko sa Mataas na Paaralang Ateneo na babunin ko hanggang kolehiyo o humigit pa, ito ay ang magsipag, at magmahal.  Una muna, tinuruan ako ng paaralan ito na hindi tanggapin ang “pwede na”. Kahit sa 75% na marka ng pagpasa pa lang sa mga pagsasanay – na hindi ginagawa sa ibang paaralan – tinuruan at kinubog ako ng paaralang ito na sikaping gawin ang higit pa sa aking makakaya; sikapin ang pinakamabuti’t pinakamagaling sa lahat ng bagay. Sumunod, tinuruan din ako ng paaralan na magmahal. At hindi, hindi ‘yung magkasintahan na uri ng pagmamahal na iniisip ninyo! Ito ang pagmamahal sa aking mga kapwa – sa aking mga kapwa mag-aaral, sa aking mga kababayan, at sa aking bansa. Iminualt ng paaralan ang aking mga mata’t tainga sa lahat ng nangyayari sa aking paligid; sa labas ng apat na pader ng aking silid-paaraln. Tinuruan ako ng paaralang ito na hindi lang umupo at tumunganga habang naghihirap ang aking bansa at ang aking mga kababayan; tinuruan ako na makisama, makidalamhati, at magmahala sa pamamagitan ng mga simpleng ginawa naming mula sa Exposure trip noong Unang Taon hanggang sa Tulong Dunong ngayong Ika-apat na Taon – tinuruan ako ng Ateneo na magmahala, tulad ng pagmamahal sa akin ni Hesus. Ngayong sa ilang sandail na lamang at lilisanin na natin, sa huling beses, ang luger na itinuturing nating tahanan sa loob ng apat na taon, ang nais ko lamang na gawin natin ay ialay ang ating sarili – an gating mga Gawain, an gating mga pasakit, an gating kasiyahan, kalungkutan, hinaharap at nakaraan – kay Hesukristo, na siyang nagbuwis ng kaniyang buhay para sa ating lahat; para tayo’y mapunta kung nasaan na tayo ngayon; ang makapagtapos ng mataas na paaralan. Ito ngayon ang pagtatapos ng simulang tinahak natin apat na taon ang nakalilipas. Dito ngayon matatapos an gating paglalakbay. Maraming salamat, at magandang gabi sa inyong lahat.

02.22.11 0
Talumpati ni Gab Cruz

   Padre Nebres, Padre RB, Padre Eli, Ginoong Santos, Ginoong Bilog, mga magulang, guro, at kamag-aral, magandang araw po sa inyong lahat. Sa wakas, magtatapos na ang ating kabanata ng buhay sa Mataas na Paaralang Ateneo de Manila. Sa apat o limang taong pananatili natin sa paaralang ito, nalagpasan natin ang lahat ng kahirapan, pagsusulit, proyekto, at iba pa. Sa pamamagitan ng mahal nating mga guro, binuo tayong mga mag-aaral na maging mahusay sa akademikong larangan. Ngunit maliban sa Matematika, Inggles, Agham, at ang iba’t ibang mga asignaturang itinuro sa atin, masasabi kong ang pinakamahalagang aral na natutuhan ko ay ang pagmamahal sa kapwa. Ito ang rason kung tayo’y nagsasama tuwing pangkatang gawain, kapag kumakain at tumutugtog ng gitara tuwing tanghalian, paghihiritan o pakikipagkaibigan sa ating mga guro, at pagtulong sa mga kaklaseng nahihirapan sa mga asignatura. Pagtuntong natin sa kolehiyo, maalala sana nating mahalin ang ating kapwa upang mas maging mabuting tao sa ating komunidad.

02.22.11 1
Talumpati ni Stef D’Silva

Magandang araw sa inyong lahat.

Tapos na ang hayskul.

Binabati ko kayo at nakarating tayo sa araw na ito.

Sa mga guro at magulang, salamat sa turo at gabay niyo.

Sa mga kaklase, salamat sa saya na idinulot niyo sa buhay ko.

Sana lahat tayo ay magawa at makamtan ang kinakamtan sa buhay.

Lalo na’t papasok na tayo sa college.

Muli binabati ko kayong lahat.

02.22.11 0
Talumpati ni Fio De Jesus

   Unang-una, gusto ko ipagsalamatan kayo, aking mga kaibigan, magulang, at guro, sa pagdalaw sa aming munting celebrasyon.  Hindi talaga ako makapaniwala na matatapos na ang aking pag-aaral sa Kataasang Paaralan ng Ateneo. Mahalaga sa amin ang inyong pagladaw sa pangyayaring ito dahil pinapatamis niyo ang isang “bittersweet” na pangyayari. Nalulungkot ako dahil alam ko na hindi na ako magkikita sa aking mga kaklase araw-araw sa susunod na taon ng pagaaral ko. Alam rin naman natin lahat na mas mahirap at “hastle” ang buhay ng mag-aaral para sa pangkolehiyo. Subalit, nagagalak pa rin ako dahil alam ko ang ibig sabihin ng pag-graduweyt ditto sa Ateneo. Ibig sabihin nito na may natuto ako, at dahil dito, alam ko na hindi nasayang ang paghihirap ko sa pagaral ,pagpupuyat hangang umaga, at pagkinig sa mahahabang panayam ng aking mga guro. Salamat na rin sa aking mga mahal an guro na nagtiyaga araw-araw para magturo sa akin at suriin ang aking mga papel

   Pangalawa, gusto ko bangitin ang isang napakahalagang leksyon na natuto ko sa aking pagaaral dito. Ang totoong kahulugan ng pakamit ng Magis. Ako ay isang valedictorian, at dahil dito, maraming nagsasabi na nagbibigay na ako ng mas marami sa kailangan, na nakamit ko na nga ang MAgis. Pero, para sa akin hindi totoo iyon. Masipag lang naman ako magaral dahil gusto ko ng mataas na marka at isang bagong kotse sa graduation ko. Sa mga weekend, nagaaral muna ako sa hapon bago lumalabas ako kasama sa aking barkada. “Nakakaiba ba ito sa ginagawa ng aking mga batchmates?”, tinanong ko sa sarili ko. Pagkatapos ng ilang minute ng malalim na pagisip, ang tanong ay nagging “ano ba ang kahulugan ng buhay?” Katulad ng maraming iba, hindi ko nasagot ito basta-basta. Sa aking pagkatapos sa pagaral sa Ateneo, hambog kong masasabi na nalaman ko na ito. Ang layunin ng pagkabuhay naming ngayon ay para maranasan natin ito sa pinakapunong mga paraan. Para sa aking, ito ay makakamit kung tayo ay mabigay-diwa ng aming mga pangarap at kapalaran. Kailangan natin ng malakas at hindi maaalugin na pondasyon para makamit ang isang pangarap at igawa itong totoo. Nakuha ko ito sa pagmamahal at pagsuporta ninyo. Binuo niyo ang aking pagkatao at ang aking mga panaginip. Dinagdag niyo ang halaga ng paghihirap ko sa suporta niyo. Pag ako’y naapi o napagalitan, nagbigay-diwa ito sa akin dahil nakakatuto ako sa aking mga pagkakamali. Sa pagtapos ko, pinuri ako dahil sa mga pagsisikap ko. Salamat uli, dahil kayo ang aking pondasyon sa pakamit ng aking MAGIS sa paaralan at sa buhay.

02.22.11 0
Talumpati ni Maki De Jesus

   Magandang araw sa inyo mga guro, mga pamunuan, mga kaibigan, pamilya at mabuhay sa inyo mga kapwa mag-aaral! Narito na rin tayo sa pinakahihintay nating pagtatapos sa AHS. Parang kahapon lamang ng tayo ay kumuha ng Entrance test para makapasok ditto sa eskwelahan. Sa ating pananatili ditto sa AHS, marami rin tayong natutuhan, naramdaman, at naranasan. Natutuhan natin sa kabila ng paghihirap sa mga proyekto, at mga eksamen, mabuti rin ang kinalabasan at lahat tayo ay natiro ngayon. Sa mga leksyon na isinapuso sa atin ng paaralan tulad ng 5-C’s, inaasahan na tayo ay maging pagbabago sa ating bayan sa ating pagtatapos. Sa mga karanasan at damdamin na napulot natin, mas natulungan tayong umangat sa paghihirap at matuto sa mga pagkakamali. Inaamin kong minsan at tinanggihan ko nang mag-aral ngunit naniniwala rin ako na magkakasama tayo sa paghihirap at kinakailangan natin magsipag para umabot ditto. Umangat, magsipag, at maging pagbabago. Ito ang huling mensahe na maibibigay ko. Maraming salamat at mabuhay ang ating kinabukasan.

02.22.11 0